DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ZIELONE PŁYTY

KARTY TECHNICZNE, DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, ATESTY

KT ST-100/1/2017

KT ST-150/1/2017

DWU Nr 12/2017

DWU Nr 15/2017

Atest Higieniczny PZH

KT IZ-100/1/2017

KT IZ-150/1/2017

DWU Nr 13/2017

DWU Nr 16/2017

Atest Higieniczny PZH

KT FAS-100/1/2017

DWU Nr 11/2017

Atest Higieniczny PZH

Cennik fabryczny

ARCHIWUM

Katalog 2011

Karty techniczne dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 1.07.2013 do 10.07.2016

Karty techniczne dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 11.07.2016 do 09.06.2017

STYROHART®

KT ST-100/3/2016

KT ST-150/3/2016

IZODREN®

KT IZ-100/3/2016

KT IZ-150/3/2016

IZOFAS®

KT FAS-100/3/2016

Deklaracje Właściwości Użytkowych dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 1.07.2013 do 10.07.2016

Deklaracje Właściwości Użytkowych dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 11.07.2016 do 09.06.2017

STYROHART®

DWU Nr 12/2016

DWU Nr 14/2016

DWU Nr 15/2016

IZODREN®

DWU Nr 13/2016

DWU Nr 16/2016

IZOFAS®

DWU Nr 11/2016