CIEPŁA BELKA MONTAŻOWA (CBM)

Informacje ogólne

W budownictwie energooszczędnym dąży się do minimalizacji strat ciepła wynikających z mostków cieplnych oraz szczelności połączeń.

Samo zamontowanie stolarki otworowej (okna, drzwi) o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych nie wystarczy. Dlatego przy montażu stolarki zaleca się, aby okna i drzwi balkonowe były wysunięte poza lico ściany (przesunięte do strefy izolacji zewnętrznej budynku) oraz były wykonane możliwie szczelne połączenia ram okiennych i drzwiowych z murem.

Innowacyjność rozwiązania montażu stolarki otworowej w oparciu o segmentowe elementy z twardego polistyrenu EPS – Ciepłych Belek Montażowych (CBM) Marbet polega na poszerzeniu ościeża poprzez wykonanie szczelnej ramy nośnej z tych elementów na zasadzie „klocków lego”. Belki te wraz z uzupełniającymi je elementami montażowymi: belką podprogową (BP), podstawami pod parapety: wewnętrznym (PPW) i zewnętrznym (PPZ) oraz innymi elementami łączącymi dostępnymi powszechnie na rynku budowlanym jak kleje i pianki PU, łączniki montażowe oraz taśmy uszczelniające zapewniają szczelny i prosty w realizacji montaż dostępnych na rynku okien i drzwi.

Podstawowymi elementami zestawu montażowego dla stolarki otworowej są:

 1. Ciepła Belka Montażowa – CBM
 2. Belka Podprogowa (różne rodzaje w zależności od kształtu profilu okiennego) – BP
 3. Podstawa Parapetu Wewnętrznego – PPW
 4. Podstawa Parapetu Zewnętrznego – PPZ
 5. Narożniki – N.10 lub N.20
 6. Zaślepka – Z

Materiał (CBM, BP, PPW, PPZ, N, Z) – Polistyren EPS w gęstości powyżej 40 kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,032  W/mK, spieniany w formach wtryskowych wraz z kotwą stalową oraz innymi możliwymi wzmocnieniami konstrukcyjnymi.

Schemat montażu okna oparty o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej MARBET (CBM.10.Z) (przekrój przez mur dwuwarstwowy)

Schemat montażu okna w murze dwuwarstwowym (CBM.10.Z)
Schemat montażu okna w murze trójwarstwowym (CBM.20.W)
 1. 1
  Warianty montażu

  W zależności od rodzaju materiału, z którego wykonana jest ściana zewnętrzna, można zastosować:

  Belka CBM.10.Z – belka CBM z kotwą mocowaną do lica muru (w płaszczyźnie elewacji) – wysunięcie o 10 cm2_a schemat

  Belka CBM.20.W – belka CBM z kotwą mocowaną w otworze okiennym (w płaszczyźnie ościeża) – wysunięcie o 20 cm2_B schemat

   

 2. 2
  Etapy montażu
  1. Kolejność montażu zewnętrznego ościeża w systemie CBM3_schemat
  2. Schemat mocowania ramy okiennej z belkami CBM     
Katalog, ulotki
Ulotka CBM – Pobierz